Praca i pobyt w Szwajcarii- formalności

Szwajcaria przez  długi okres  nie była popularnym kierunkiem wyjazdów Polaków ze względu na obowiązujące tam do 1 maja 2014r. ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Częściowe otwarcie szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli krajów UE  nastąpiło  1 maja 2011r. jednakże w związku z obawą napływu zbyt dużej ilości obcokrajowców zdecydowano się wprowadzić pewne ograniczenia w podejmowaniu pracy dla obywateli ośmiu krajów, w tym Polski. Ograniczenia te obowiązywały do  30 kwietnia 2014 r. i dotyczyły ilości wydawanych  pozwoleń na pobyt dłuższy niż rok (pozwolenie typu B) w postaci tzw. „kontyngentów”. Pozwolenia na pobyt i pracę krótszą niż rok (pozwolenia typu L) nie były limitowane. Wspomniane kontyngenty zostały zniesione  1 maja 2014r. jednak mimo to decydując się na pracę w Szwajcarii należy spełnić określone wymogi  i formalności, które uzależnione są głównie od długości planowanego pobytu.

Pobyt krótszy niż 90 dni

Jeżeli przyjeżdżasz do Szwajcarii na czas krótszy niż 90 dni to wówczas jesteś zwolniony z formalności dotyczących uzyskania zezwoleń na pobyt lub pracę. Pobyt ten podlega jednak obowiązkowi meldunkowemu. Jeżeli zamierzamy podjąć pracę na czas nieprzekraczający wspomniane 90dni, to obowiązek ten należy wypełnić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pracy. Odpowiednie pismo  można wypełnić online na stronie meweb.admin.ch/meldeverfahren/  lub też pobrać i wydrukować formularz dostępny tutaj www.sem.admin.ch. , który wyślemy listownie, do odpowiedniego w danym katonie urzędu.

Pobyt dłuższy niż 90 dni lub przeprowadzka do Szwajcarii

W przypadku planowania pobytu przekraczającego 90 dni lub chęci osiedlenia się na stałe w Szwajcarii procedura jest znacznie dłuższa. W ciągu 14 dni od przyjazdu, jeszcze przed podjęciem pracy, należy udać się do urzędu ds. pracy i imigracji właściwego dla danego rejonu, gdzie składa się wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą nam następujące dokumenty: dowód osobisty, ważny paszport, dokument potwierdzający zatrudnienie. W Szwajcarii wyróżnia się 3 typy pozwoleń.

Krótkoterminowe zezwolenie na pobyt L (Kurzaufenthaltsbewilligung EG)

Mieszkańcy krajów UE, w tym Polacy maja prawo ubiegać się o pozwolenie typu L, jeśli ich umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż trzy miesiące, lecz nie przekracza roku (356).Czas na jaki przyznawane jest pozwolenie jest analogiczny do czasu trwania umowy o pracę. Pozwolenie to można przedłużyć maksymalnie o 1 rok.

Pozwolenie typu L otrzyma się także w przypadku gdy dopiero poszukujemy pracy, jednak wtedy konieczne jest udowodnienie posiadania środków wystarczających na utrzymanie.

Pozwolenie typu B (Ausweis B EU/EFTA-Staaten, Daueraufenthaltsbewilligung)

Jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony, dłuższy niż rok lub nieokreślony ,to wówczas przysługuje nam pozwolenie typu B, ważne 5 lat. Pozwolenie to można przedłużyć o kolejne 5 lat, jeżeli spełniamy określone warunki. Osoba,która przez ostatnie 12 miesięcy przebywała na bezrobociu z powodu braku możliwości podjęcia pracy, może przedłużyć pozwolenie nie o 5 lat, a tylko o  rok.

Pozwolenie typu C, na pobyt stały (Ausweis C EU/EFTA, Niederlassungsbewilligung)

Pozwolenie typu B po upływie 5 lat lub 10 lat zostaje zazwyczaj wymieniane na pozwolenie typu C. Jest to pozwolenie na osiedlenie się na stałe w Szwajcarii. Jeśli zarobki są odpowiednio wysokie a wynajęte mieszkanie, wystarczająco duże, możemy ubiegać się o pozwolenie tego samego typu dla pozostałych członków rodziny. Ostatnią ważną kwestią formalną,przy przeprowadzce na stałe ,jest wybranie odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Na wymianę prawa jazdy na szwajcarskie oraz przerejestrowanie samochodu mamy rok czasu. Wszystkie inne kwestie tj.: numer ubezpieczenia socjalnego AHV/AVS (odpowiednik polskiego numeru PESEL) oraz podatki należą do kompetencji pracodawcy.