Podróż za granicę z psem lub kotem

Planujesz podróż ze swoim pupilem? Sprawdź jakich formalności powinieneś dopełnić aby przebiegła ona bezproblemowo.

Warunki podróży ze zwierzętami domowymi w obrębie państw UE zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych. Niniejsze rozporządzenie i zawarte w nim zapisy zaczęły obowiązywać w dniu 29 grudnia 2014r. Zgodnie nimi zwierzęta tj. koty, psy, fretki muszą spełniać następujące wymogi:

1.Mikroczip

Mikroczip to układ scalony  z zaprogramowanym 15-cyfrowym niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, przypisywanym zwierzęciu. Czip aktywowany jest przez przez fale radiowe o niskich częstotliwościach, emitowane przez czytnik.Za pomocą czytnika ustala się dane właściciela zwierzęcia. Mikroczip wprowadzany jest za pomocą igły między łopatkami lub na szyi. Zabieg powinien być przeprowadzany przez lekarza weterynarii.

2.Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.  Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wszczepienia mikroczipa.Pierwsze szczepienie powinno odbyć się w terminie 30 dni od ukończenia przez zwierzę 3 miesiąca życia. Warto wspomnieć, że w przypadku pierwszego szczepienia zyskuje ono ważność dopiero po upłynięciu  21 dni od podania. Jeżeli zwierzę jest szczepione regularnie,co rok, szczepienie uzyskuje ważność  w dniu jego wykonania. Po szczepieniu właściciel otrzymuje zaświadczenie lub wpis do paszportu, który jest kolejnym dokumentem niezbędnym do podróży za granicę z psem.

3.Paszport

Jeżeli zwierzę jest zaszczepione jego właściciel może wystąpić do lekarza weterynarii o wydanie paszportu dla pupila.

Sankcje

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli niedopełnienia wyżej wymienionych formalności, właściwa władza ma prawo:

  1. zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało, lub;
  2. poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, lub;
  3. w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna,  poddać je eutanazji.
© Copyright - Ravel Trans | Realizacja strony - Creative SEO