berlin meldunek

Meldunek w Niemczech

Każdy obywatel państwa UE, który przybywa do Niemiec  z zamiarem pozostania tam na dłużej niż 3 miesiące, musi dopełnić formalności meldunkowych. Niedopełnienie tych obowiązków, traktuje się jako łamanie prawa unijnego do swobodnego przemieszczania się, co wiąże się z grzywną i problemami z urzędem imigracyjnym. Poniżej zostały więc przedstawione niezbędne dokumenty, które należy zgromadzić w przypadku dłuższego pobytu w Niemczech


Meldunek

Jeżeli planujemy przeprowadzkę do Niemiec  na stałe lub gdy nasz pobyt będzie przekraczał 3 miesiące, musimy to zgłosić właściwemu w danym rejonie urzędowi (noszą one różne nazwy: Bürgeramt lub Einwohnermeldeamt). Co ważne,zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 lub 14 dni od dnia przyjazdu do Niemiec. Spotkanie w urzędzie można umówić także online na stronie danego urzędu. Do urzędu należy się udać z następującymi dokumentami:

  • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • adres zamieszkania w Niemczech,a w przypadku wynajmowania mieszkania – umowa najmu(Mietvertrag) lub wówczas do urzędu przychodzimy z osobą,która chce nas zameldować.
  • wypełniony formularz meldunkowy ( w zależności od rejonu Anmeldeformular, Meldeschein, Anmeldevordruck itp.) Formularzy powinniśmy szukać na stronie internetowej właściwego,lokalnego urzędu. Należy o tym pamiętać, ponieważ formularze różnią się,w zależności od landu. Dla przykładu:formularz obowiązujący w Berlinie i inne niezbędne informacje przy meldunku możemy znaleźć tutaj.

formularz meldunkowy berlin

Formularz dostępny na stronie :https://service.berlin.de/dienstleistung/120686/

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujemy zaświadczenie o zameldowaniu, czyli Anmeldebestätigung lub Meldebescheinigung. Jest ono niezbędne przy załatwianiu kolejnych niezbędnych formalności tj.konto w banku czy ubezpieczenie zdrowotne,o których przedstawienie możemy zostać poproszeni przez lokalny Urząd ds. Cudzoziemców ,po 3 miesiącach od meldunku.W ten sposób sprawdza się czy dopełniliśmy pozostałych formalności niezbędnych do uzyskania prawa do pobytu na stałe.